Profil spoločnosti

Spoločnosť Sarya, spol. s r. o. vznikla v roku 22.12.1997.

Ťažiskovou činnosťou spoločnosti je špedícia - komplex produktov a služieb v oblasti špedície, spracovania prepravných náležitostí a zasielateľstvo.  

Údaje o spoločnosti

Sarya, spol. s r.o.
J.Sambucusa 3
917 01 Trnava 
IČO 36225657
DIČ 2020163640
IČ DPH SK2020163640

Aktuálny výpis z Obchodného Registra SR 

Ciele spoločnosti
Firma Sarya, spol, s r. o. si za svoj hlavný cieľ kladie ponúknuť zákazníkom komplexné služby v čo najvyššej kvalite. Pre dlhodobú spoluprácu máme spracovaný balík služieb, ktorý predstavuje riešenie od A po Z. Pre jednostlivé prípady, či už štandardné alebo špeciálne máme pripravené kapacity, ktoré plne pokryjú Vaše potreby za priaznivých finančných podmienok. Kladieme veľký dôraz na odbornú úroveň a profesionalitu našich pracovníkov
 ©2002 - Sarya, spol. s r.o.